หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสาร กิจกรรม คณาจารย์ e-Learning มาตรฐานหลักสูตร ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   สาขาวิชาที่เปิดสอน   >   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
สาขาวิชาที่เปิดสอน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • แนะนำสาขา
  • ข้อมูลหลักสูตร
  • แนวทางประกอบอาชีพ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มีมาตรฐานหลักสูตรดังนี้


          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
              รับทราบการให้ความเห็นชอบ “หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต”
              ณ. วันที่ 6 กันยายน 2553

           สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
               รับรองคุณวุฒิ “ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต”
               วิทยาลัยราชพฤกษ์ รหัส 50195 อัตราเงินเดือน 16,040 – 18,040 บาท
               เลขที่รับรอง นร. 1004.3/133 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

           สภาวิทยาลัยราชพฤกษ์
               รับรองมาตรฐาน “หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต”
               ณ. วันที่ 8 พฤษภาคม2556หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(M.P.A)
 
จุดเด่น

- สามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุกภาคการศึกษา
จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์/อาทิตย์
- ค่าหน่วยกิตสามารถ ผ่อนชำระได้
- ค่าหน่วยกิตสามารถนำใบเสร็จไปเบิกต้นสังกัดได้


กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 - ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
 - เช่น กิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศที่วุฒิสภา
 - กิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
 - กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม “สัมมนาวิชาการเรื่องรัฐธรรมนูญใหม่”
 - กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม “การให้ความรู้แก่ชุมชน ในจังหวัดนนทบุรี”
 - กิจกรรมอบรมวิชาการ “โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในด้านการท่องเที่ยว”
 - กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสิงค์โปร์ , เกาหลีใต้ , จีน , เวียดนาม


 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูล
โทร. 02-4326101 ต่อ 4710,4712 : คุณ อริสราภ์ ทะสุวรรณ
โทร. 085-8448585 : ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ (ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ)


พิชิต รัชตพิบุลภพ
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


ตอนนี้ประชาชนต้องเลือกแนวทางจาก 3กลุ่ม คือ กลุ่มที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตย กลุ่มทางฝ่ายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. และกลุ่มคนที่ไม่ชอบพรรคการเมืองใดในอดีตที่ผ่านมา
 
ถึงแม้ว่าในบริบทปัจจุบัน พล.อ.ประยุทธ์จะมีข้อได้เปรียบในทุกทาง แต่ก็ไม่สามารถมั่นใจได้ว่ากระแสสังคมจะตอบรับกับท่านมากน้อยแค่ไหน เพราะตลอดระยะเวลาหลายปีข้อมูลข่าวสารถูกปิด ประชาชนคุยเรื่องการเมืองได้ไม่มากนัก แต่วันที่ 24มีนาคม จะเป็นตัวบอกได้ชัดเจน
 
ทั้งกลุ่มคนที่อยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็ไม่มีทางเปลี่ยนไปลงคะแนนให้อีกกลุ่มหนึ่งได้ แต่ที่น่าสนใจคือกลุ่มที่อยู่ตรงกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญมากที่สุด เพราะสมัยก่อนเราใช้คำว่าแบ่งตามภาค แต่พรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคเดียวที่แบ่งกลุ่มที่อยู่ตรงกลางใหม่ตามช่วงอายุ และเปลี่ยนโฟกัสไปที่ช่วงอายุของวัยรุ่นหรือผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนครั้งแรก เป็นการเปลี่ยนมุมมองเกมการเมือง จึงเชื่อว่าครั้งนี้พรรคอนาคตใหม่มีโอกาสที่จะได้คะแนนสูง
 
แต่ถ้าถามว่าพรรคใดเสียเปรียบ ภายใต้กติกาที่มีอยู่ก็ต้องยอมรับว่าทุกพรรคเสียเปรียบหมด ยกเว้นพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ซึ่งน่าจะได้เปรียบภายใต้กติกาใหม่เนื่องจากนักการเมืองใหญ่คนหนึ่งถึงขั้นพูดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาเพื่อเขา แต่ ณ ตอนนี้กติกาทั้งหมดสำคัญน้อยกว่าคะแนนเสียงตรงกลางที่ลุ้นว่าใครจะเป็นคนช่วงชิง
 
ตอนนี้ผู้ที่เป็นคะแนนเสียงตรงกลางค่อนข้างที่จะสับสนพอสมควรและยังตัดสินใจไม่ได้ เช่น ชอบ พล.อ.ประยุทธ์ แต่ชอบนโยบายพรรคเพื่อไทย และชอบ ส.ส.เขต พรรคประชาธิปัตย์ จึงสับสนว่าจะลงคะแนนเสียงอย่างไร นี่คือคะแนนเสียงที่สะวิงตรงกลาง
 
ดังนั้นประชาชนควรเน้นหรือให้ความสำคัญกับนโยบายเป็นหลัก เพราะถ้าเลือกตัวบุคคลที่ยังผูกพันกับตัวบุคคลอยู่ ทุกพรรคการเมืองก็จะออกนโยบายมาเท่านั้น แต่สุดท้ายก็ทำตามนโยบายที่เสนอไปไม่ได้เพราะรัฐบาลใหม่จะเป็นรูปแบบของการผสม เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรัฐบาลจึงไม่สามารถผลักดันนโยบายอย่างเต็มที่เพื่อให้สัมฤทธิผลได้ ประชาชนจึงควรพิจารณาว่านโยบายอะไรที่ตรงกับความเดือดร้อนแล้วเลือกจากจุดนั้น
จากสถานการณ์ของพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ก็ยังมองเหมือนเดิมว่ากลุ่มที่เชียร์พรรค ทษช.ก็ยังเชียร์อยู่ กลุ่มที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบอยู่ หากมีการยุบพรรค ทษช.เกิดขึ้น คนที่ไม่ชอบก็จะยังไม่ชอบเหมือนเดิม แต่คนที่ชอบพรรค ทษช.ก็จะหาทางเลือกใหม่ที่ใกล้เคียง อาจจะเป็นพรรคเพื่อไทย พรรคเพื่อชาติ หรือพรรคอนาคตใหม่
 
เชื่อว่า พรรคเพื่อไทย พรรคเพื่อชาติ พรรคอนาคตใหม่ หรือพรรคประชาธิปัตย์จะได้ประโยชน์ หากมีการยุบพรรค ทษช. เฉพาะในส่วนของเสียงที่ให้กับพรรค ทษช. ส่วนเสียงตรงกลางยังเหมือนเดิม ซึ่งตอนนี้ยังสับสนอยู่ โดยอาจจะตัดสินใจเลือกไปแล้ว หรือถ้ายังไม่ตัดสินใจเลือก ข้อมูลในช่วงใกล้วันเลือกตั้ง กระแสการเมือง และการชั่งน้ำหนักเหตุผลของสถานการณ์ที่มากระทบในช่วงเวลานั้น จะเป็นตัวโน้มน้าวใจคนกลุ่มนี้ในการตัดสินใจเลือกครั้งสุดท้าย และคนกลุ่มนี้จะเป็นตัวแปรที่ชี้ชัดว่าใครจะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้
 
ประเด็นอยู่ที่กลุ่มคนตรงกลาง อย่างพรรคอนาคตใหม่ที่มีการเรียงระบบในการสื่อสารข้อมูลใหม่ คือกลุ่มคนวัยรุ่น ถ้าสามารถจับกลุ่มนี้ได้เยอะ สมมุติว่าได้ 100%คือ 7ล้านเสียง ก็จะมี ส.ส. คือ 100คนทันที พรรคอนาคตใหม่จึงเป็นพรรคที่มีคะแนนเสียงตัวแปรมาก เพราะจับกลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มบนซึ่งยังไม่เห็นว่ามีพรรคไหนที่ไปจับกลุ่มนี้ ซึ่งประชาธิปัตย์ก็พยายามไปจับกลุ่มนิวเดม แต่พรรคทางฝ่ายของเพื่อไทย เพื่อชาติ หรือไทยรักษาชาติ ยังไม่ชัดในการไปจับกลุ่มตรงนี้
 
โดยภาพรวมในการตั้งรัฐบาล คือ กลุ่มอนาคตใหม่จับกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มเพื่อไทยก็จับกลุ่มอีสาน เหนือ และใต้ จากพรรคประชาชาติ เพื่อต่อสู้กับพรรคพลังประชารัฐที่ยังไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ยกเว้นในบางจังหวัดที่ พปชร.ได้ ส.ส.มาร่วมงาน ดังนั้นใครจะได้เป็นรัฐบาลก็ขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่จะเทคะแนนให้ฝั่งไหนมากกว่า และเชื่อว่าพรรคอนาคตใหม่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการชิงตั้งรัฐบาลครั้งนี้

 

https://www.matichon.co.th/publicize/news_1332621

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
          ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา รายวิชาแผน ก 2 รายวิชาแผน ข หน่วยกิต
921-223 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6)
921-214 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)
  921-216 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติของนโยบายสาธารณะ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติของนโยบายสาธารณะ 3 (3-0-6)
921-219 สภาพแวดล้อมของการบริหารองค์การ สภาพแวดล้อมของการบริหารองค์การ 3 (3-0-6)
921-101 ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตศึกษา ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตศึกษา 3 (3-0-6)
รวม 12/15 12/15  
       
ชั้นปีที่ 1ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา รายวิชาแผน ก 2 รายวิชาแผน ข หน่วยกิต
921-211 ระเบียบวิธิวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ระเบียบวิธิวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6)
921-215 การตลาดทางการเมืองและการปกครอง การตลาดทางการเมืองและการปกครอง 3 (3-0-6)
921-218 การนำนโยบายไปปฏิบัติและ
การประเมินผล
การนำนโยบายไปปฏิบัติและ
การประเมินผล
3 (3-0-6)
  921-403 วิทยานิพนธ์ 1 --- 3 (135)
รวม 12 9  
       
ชั้นปีที่ 1ภาคเรียนฤดูร้อน
รหัสวิชา รายวิชาแผน ก 2 รายวิชาแผน ข หน่วยกิต
921-3XX --- วิชาเอกเลือก 1 3 (3-0-6)
รวม   3  
 
 
 
 
 
 
 
ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา รายวิชาแผน ก 2 รายวิชาแผน ข หน่วยกิต
921-221 การจัดการโครงการ การจัดการโครงการ 3 (3-0-6)
921-222 การตลาดสำหรับการบริการสาธารณะ การตลาดสำหรับการบริการสาธารณะ 3 (3-0-6)
921-3XX --- วิชาเอกเลือก 2 3 (3-0-6)
921-406 วิทยานิพนธ์ 2 --- 6 (270)
รวม 12 9  
 
ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา รายวิชาแผน ก 2 รายวิชาแผน ข หน่วยกิต
921-213 ภาวะผู้นำและจริยธรรมในการบริหาร
องค์การ
ภาวะผู้นำและจริยธรรมในการบริหาร
องค์การ
3 (3-0-6)
921-217 การคลังสาธารณะ การคลังสาธารณะ 3 (3-0-6)
921-220 สัมมนาประเด็นองค์การและการบริหารภาครัฐ สัมมนาประเด็นองค์การและการบริหารภาครัฐ 3 (3-0-6)
921-407 วิทยานิพนธ์ 3 --- 3 (135)
921-405 --- การค้นคว้าอิสระ 6 (270)
รวม 12 15  

 

 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.