หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสาร กิจกรรม คณาจารย์ e-Learning มาตรฐานหลักสูตร ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   สาขาวิชาที่เปิดสอน   >   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
สาขาวิชาที่เปิดสอน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • แนะนำสาขา
  • ข้อมูลหลักสูตร
  • แนวทางประกอบอาชีพ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มีมาตรฐานหลักสูตรดังนี้


          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
              รับทราบการให้ความเห็นชอบ “หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต”
              ณ. วันที่ 6 กันยายน 2553

           สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
               รับรองคุณวุฒิ “ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต”
               วิทยาลัยราชพฤกษ์ รหัส 50195 อัตราเงินเดือน 16,040 – 18,040 บาท
               เลขที่รับรอง นร. 1004.3/133 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

           สภาวิทยาลัยราชพฤกษ์
               รับรองมาตรฐาน “หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต”
               ณ. วันที่ 8 พฤษภาคม2556หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(M.P.A)
 
จุดเด่น

- สามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุกภาคการศึกษา
จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์/อาทิตย์
- ค่าหน่วยกิตสามารถ ผ่อนชำระได้
- ค่าหน่วยกิตสามารถนำใบเสร็จไปเบิกต้นสังกัดได้


กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 - ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
 - เช่น กิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศที่วุฒิสภา
 - กิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
 - กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม “สัมมนาวิชาการเรื่องรัฐธรรมนูญใหม่”
 - กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม “การให้ความรู้แก่ชุมชน ในจังหวัดนนทบุรี”
 - กิจกรรมอบรมวิชาการ “โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในด้านการท่องเที่ยว”
 - กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสิงค์โปร์ , เกาหลีใต้ , จีน , เวียดนาม


 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูล
โทร. 02-4326101 ต่อ 4710,4712 : คุณ อริสราภ์ ทะสุวรรณ
โทร. 085-8448585 : ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ (ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ)


พิชิต รัชตพิบุลภพ
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


ตอนนี้ประชาชนต้องเลือกแนวทางจาก 3กลุ่ม คือ กลุ่มที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตย กลุ่มทางฝ่ายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. และกลุ่มคนที่ไม่ชอบพรรคการเมืองใดในอดีตที่ผ่านมา
 
ถึงแม้ว่าในบริบทปัจจุบัน พล.อ.ประยุทธ์จะมีข้อได้เปรียบในทุกทาง แต่ก็ไม่สามารถมั่นใจได้ว่ากระแสสังคมจะตอบรับกับท่านมากน้อยแค่ไหน เพราะตลอดระยะเวลาหลายปีข้อมูลข่าวสารถูกปิด ประชาชนคุยเรื่องการเมืองได้ไม่มากนัก แต่วันที่ 24มีนาคม จะเป็นตัวบอกได้ชัดเจน
 
ทั้งกลุ่มคนที่อยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็ไม่มีทางเปลี่ยนไปลงคะแนนให้อีกกลุ่มหนึ่งได้ แต่ที่น่าสนใจคือกลุ่มที่อยู่ตรงกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญมากที่สุด เพราะสมัยก่อนเราใช้คำว่าแบ่งตามภาค แต่พรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคเดียวที่แบ่งกลุ่มที่อยู่ตรงกลางใหม่ตามช่วงอายุ และเปลี่ยนโฟกัสไปที่ช่วงอายุของวัยรุ่นหรือผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนครั้งแรก เป็นการเปลี่ยนมุมมองเกมการเมือง จึงเชื่อว่าครั้งนี้พรรคอนาคตใหม่มีโอกาสที่จะได้คะแนนสูง
 
แต่ถ้าถามว่าพรรคใดเสียเปรียบ ภายใต้กติกาที่มีอยู่ก็ต้องยอมรับว่าทุกพรรคเสียเปรียบหมด ยกเว้นพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ซึ่งน่าจะได้เปรียบภายใต้กติกาใหม่เนื่องจากนักการเมืองใหญ่คนหนึ่งถึงขั้นพูดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาเพื่อเขา แต่ ณ ตอนนี้กติกาทั้งหมดสำคัญน้อยกว่าคะแนนเสียงตรงกลางที่ลุ้นว่าใครจะเป็นคนช่วงชิง
 
ตอนนี้ผู้ที่เป็นคะแนนเสียงตรงกลางค่อนข้างที่จะสับสนพอสมควรและยังตัดสินใจไม่ได้ เช่น ชอบ พล.อ.ประยุทธ์ แต่ชอบนโยบายพรรคเพื่อไทย และชอบ ส.ส.เขต พรรคประชาธิปัตย์ จึงสับสนว่าจะลงคะแนนเสียงอย่างไร นี่คือคะแนนเสียงที่สะวิงตรงกลาง
 
ดังนั้นประชาชนควรเน้นหรือให้ความสำคัญกับนโยบายเป็นหลัก เพราะถ้าเลือกตัวบุคคลที่ยังผูกพันกับตัวบุคคลอยู่ ทุกพรรคการเมืองก็จะออกนโยบายมาเท่านั้น แต่สุดท้ายก็ทำตามนโยบายที่เสนอไปไม่ได้เพราะรัฐบาลใหม่จะเป็นรูปแบบของการผสม เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรัฐบาลจึงไม่สามารถผลักดันนโยบายอย่างเต็มที่เพื่อให้สัมฤทธิผลได้ ประชาชนจึงควรพิจารณาว่านโยบายอะไรที่ตรงกับความเดือดร้อนแล้วเลือกจากจุดนั้น
จากสถานการณ์ของพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ก็ยังมองเหมือนเดิมว่ากลุ่มที่เชียร์พรรค ทษช.ก็ยังเชียร์อยู่ กลุ่มที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบอยู่ หากมีการยุบพรรค ทษช.เกิดขึ้น คนที่ไม่ชอบก็จะยังไม่ชอบเหมือนเดิม แต่คนที่ชอบพรรค ทษช.ก็จะหาทางเลือกใหม่ที่ใกล้เคียง อาจจะเป็นพรรคเพื่อไทย พรรคเพื่อชาติ หรือพรรคอนาคตใหม่
 
เชื่อว่า พรรคเพื่อไทย พรรคเพื่อชาติ พรรคอนาคตใหม่ หรือพรรคประชาธิปัตย์จะได้ประโยชน์ หากมีการยุบพรรค ทษช. เฉพาะในส่วนของเสียงที่ให้กับพรรค ทษช. ส่วนเสียงตรงกลางยังเหมือนเดิม ซึ่งตอนนี้ยังสับสนอยู่ โดยอาจจะตัดสินใจเลือกไปแล้ว หรือถ้ายังไม่ตัดสินใจเลือก ข้อมูลในช่วงใกล้วันเลือกตั้ง กระแสการเมือง และการชั่งน้ำหนักเหตุผลของสถานการณ์ที่มากระทบในช่วงเวลานั้น จะเป็นตัวโน้มน้าวใจคนกลุ่มนี้ในการตัดสินใจเลือกครั้งสุดท้าย และคนกลุ่มนี้จะเป็นตัวแปรที่ชี้ชัดว่าใครจะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้
 
ประเด็นอยู่ที่กลุ่มคนตรงกลาง อย่างพรรคอนาคตใหม่ที่มีการเรียงระบบในการสื่อสารข้อมูลใหม่ คือกลุ่มคนวัยรุ่น ถ้าสามารถจับกลุ่มนี้ได้เยอะ สมมุติว่าได้ 100%คือ 7ล้านเสียง ก็จะมี ส.ส. คือ 100คนทันที พรรคอนาคตใหม่จึงเป็นพรรคที่มีคะแนนเสียงตัวแปรมาก เพราะจับกลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มบนซึ่งยังไม่เห็นว่ามีพรรคไหนที่ไปจับกลุ่มนี้ ซึ่งประชาธิปัตย์ก็พยายามไปจับกลุ่มนิวเดม แต่พรรคทางฝ่ายของเพื่อไทย เพื่อชาติ หรือไทยรักษาชาติ ยังไม่ชัดในการไปจับกลุ่มตรงนี้
 
โดยภาพรวมในการตั้งรัฐบาล คือ กลุ่มอนาคตใหม่จับกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มเพื่อไทยก็จับกลุ่มอีสาน เหนือ และใต้ จากพรรคประชาชาติ เพื่อต่อสู้กับพรรคพลังประชารัฐที่ยังไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ยกเว้นในบางจังหวัดที่ พปชร.ได้ ส.ส.มาร่วมงาน ดังนั้นใครจะได้เป็นรัฐบาลก็ขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่จะเทคะแนนให้ฝั่งไหนมากกว่า และเชื่อว่าพรรคอนาคตใหม่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการชิงตั้งรัฐบาลครั้งนี้

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
          ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา รายวิชาแผน ก 2 รายวิชาแผน ข หน่วยกิต
921-223 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6)
921-214 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)
  921-216 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติของนโยบายสาธารณะ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติของนโยบายสาธารณะ 3 (3-0-6)
921-219 สภาพแวดล้อมของการบริหารองค์การ สภาพแวดล้อมของการบริหารองค์การ 3 (3-0-6)
921-101 ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตศึกษา ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตศึกษา 3 (3-0-6)
รวม 12/15 12/15  
       
ชั้นปีที่ 1ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา รายวิชาแผน ก 2 รายวิชาแผน ข หน่วยกิต
921-211 ระเบียบวิธิวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ระเบียบวิธิวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6)
921-215 การตลาดทางการเมืองและการปกครอง การตลาดทางการเมืองและการปกครอง 3 (3-0-6)
921-218 การนำนโยบายไปปฏิบัติและ
การประเมินผล
การนำนโยบายไปปฏิบัติและ
การประเมินผล
3 (3-0-6)
  921-403 วิทยานิพนธ์ 1 --- 3 (135)
รวม 12 9  
       
ชั้นปีที่ 1ภาคเรียนฤดูร้อน
รหัสวิชา รายวิชาแผน ก 2 รายวิชาแผน ข หน่วยกิต
921-3XX --- วิชาเอกเลือก 1 3 (3-0-6)
รวม   3  
 
 
 
 
 
 
 
ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา รายวิชาแผน ก 2 รายวิชาแผน ข หน่วยกิต
921-221 การจัดการโครงการ การจัดการโครงการ 3 (3-0-6)
921-222 การตลาดสำหรับการบริการสาธารณะ การตลาดสำหรับการบริการสาธารณะ 3 (3-0-6)
921-3XX --- วิชาเอกเลือก 2 3 (3-0-6)
921-406 วิทยานิพนธ์ 2 --- 6 (270)
รวม 12 9  
 
ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา รายวิชาแผน ก 2 รายวิชาแผน ข หน่วยกิต
921-213 ภาวะผู้นำและจริยธรรมในการบริหาร
องค์การ
ภาวะผู้นำและจริยธรรมในการบริหาร
องค์การ
3 (3-0-6)
921-217 การคลังสาธารณะ การคลังสาธารณะ 3 (3-0-6)
921-220 สัมมนาประเด็นองค์การและการบริหารภาครัฐ สัมมนาประเด็นองค์การและการบริหารภาครัฐ 3 (3-0-6)
921-407 วิทยานิพนธ์ 3 --- 3 (135)
921-405 --- การค้นคว้าอิสระ 6 (270)
รวม 12 15  

 

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.