หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสาร กิจกรรม คณาจารย์ e-Learning มาตรฐานหลักสูตร ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   e-Learning
 
e-Learning
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

e-Learning

  ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ
  รศ.ดร.โกวิทย์ กังสนันท์
  ผศ.ดร.เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์
  ผศ.ดร.วิชิต บุญสนอง
 
 
 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.